a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نحوه تنفیذ هبه نامه یا صلح نامه عادی در دادگاه

نحوه تایید صلح نامه

مقالات داغ

تنفیذ هبه نامه

نحوه تنفیذ هبه نامه یا صلح نامه عادی در دادگاه

چگونگی تنفیذ هبه نامه یا صلح نامه عادی بر اساس ماده 795 قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می آورد. لازم است بدانید در پس هر بذل و بخشش مباحث حقوقی و قضایی بسیاری نهفته است که تصورش برای عامه مردم دشوار است؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد. در عقد هبه سه طرف وجود دارد: واهب،