a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

اظهارنامه چیست و در تنظیم آن به چه نکاتی توجه کنیم؟

نحوه تنظیم اظهارنامه

مقالات داغ

ارسال اظهارنامه

اظهارنامه چیست و در تنظیم آن به چه نکاتی توجه کنیم؟

اظهارنامه چیست؟ اظهارنامه نوشته ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم می شود و وسیله اعلام رسمی مطلبی به دیگری به قصد امکان اثبات اعلام آن مطلب به وی در آینده است. از کاربردهای دیگر اظهارنامه، تسلیم وجه یا مال یا سند یا هر چیز دیگری است که طرف مقابل ما از دریافت آن خودداری می نماید. مطلب مرتبط: کاربرد اظهارنامه چیست؟ در چه مواردی ارسال اظهارنامه الزامی است؟ موارد مندرج در اظهارنامه برگ اظهارنامه، فرم چاپی مخصوصی نظیر برگ دادخواست است که توسط دادگستری چاپ می شود. برگ اظهارنامه شامل موارد زیر است: مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: در این