a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک چگونه انجام می گیرد؟

نحوه تنظیم سند رسمی پیش فروش

مقالات داغ

الزام به تنظیم سند پیش فروش

الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک چگونه انجام می گیرد؟

الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک بر اساس آنچه در قانون پیش فروش ساختمان آمده است، قرارداد پیش فروش فقط باید از طریق تنظیم سند رسمی پیش فروش، نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت منعقد شود. گرچه این الزام، نص صریح قانون است ولی متاسفانه در برخی از شهرهای کشور اجرا نمی شود. چنانچه پس از انعقاد قرارداد پیش فروش عادی، شخص پیش خریدار بخواهد از الزام قانونی استفاده نماید، بایستی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی پیش فروش ملک را مطرح کند. جهت تنظیم سند رسمی پیش فروش، مدارک زیر لازم است: سند رسمی