a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

مراحل ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

نحوه دریافت پروانه زناشویی زن ایرانی با مرد خارجی

مقالات داغ

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

مراحل ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

مراحل ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی نکاح یا ازدواج، نوعی عقد می باشد و افراد جامعه می توانند تا حدی که مخالف با قوانین آمره کشور نباشد، فرد مورد نظر خود را آزادانه انتخاب نمایند. بنابراین زنان ایرانی می توانند به عقد ازدواج مردان خارجی در آیند اما ملزم به رعایت یکسری اصول و تشریفات قانونی می باشند چرا که مسائلی از قبیل تابعیت و دین افراد خارجی در این میان نیز حائز اهمیت می باشد.   مدارک لازم جهت ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی درخواست طرفین جهت صدور پروانه اجازه زناشویی طبق نمونه های موجود در