a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای لزوم طرح دعوای اثبات مالکیت در خصوص املاک فاقد سند رسمی

نحوه صحیح طرح دعوای خلع ید

مقالات داغ

نمونه رای حقوقی

نمونه رای لزوم طرح دعوای اثبات مالکیت در خصوص املاک فاقد سند رسمی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اثبات مالکیت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: رای قلع و قمع مستحدثات، رای خلع ید، املاک غیرمنقول فاقد سند مالکیت، تفاوت احراز مالکیت و اثبات مالکیت، رای وحدت رویه شماره 672، رای وحدت رویه شماره 569، رای وحدت رویه شماره 603، رای اثبات مالکیت   چکیده رای اثبات مالکیت در خصوص املاک غیرمنقول فاقد سند مالکیت، لازم است خواهان پیش از طرح