a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

چگونگی صدور حکم رشد

نحوه صدور گواهی رشد

مقالات داغ

صدور حکم رشد

چگونگی صدور حکم رشد

نحوه صدور حکم رشد هر یک از افراد تا قبل از رسیدن به سن بلوغ، محجور محسوب می گردند و از تصرف در اموال خود ممنوع می باشند. در واقع محجور کسی است که صاحب حق می باشد اما توانایی استفاده از حق خود را ندارد. بطور کلی می توان گفت که تمامی انسان ها در دوره کودکی خود از تصرف در اموال خود ممنوع هستند و می بایست این دوران طی گردد تا یک فرد بالغ و رشید محسوب شوند. گاهی اوقات ممکن است که افراد با وجود اینکه به سن بلوغ رسیده باشند اما باز هم توانایی اداره