a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نحوه مطالبه خسارت عدم تنظیم سند رسمی ملک

نحوه مطالبه وجه التزام

مقالات داغ

خسارت عدم تنظیم سند رسمی ملک

نحوه مطالبه خسارت عدم تنظیم سند رسمی ملک

مطالبه خسارت عدم تنظیم سند رسمی ملک وقتی که شخصی ملکی را از فرد دیگری خریداری می نماید، میتواند پس از تنظیم قرارداد، الزام مالک ملک را به تنظیم سند رسمی از دادگاه بخواهد. اگر چه در بعضی از قراردادها، زمان و موعد مشخصی برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه پیش بینی شده است، اما اگر چنین موعدی هم در قرارداد پیش بینی نشده باشد، با توجه به الزام قانونی به ثبت این معاملات، میتوان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را تقدیم دادگاه نمود. در این مقاله به بررسی نحوه مطالبه خسارت عدم تنظیم سند رسمی از فروشنده ملک