a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

در چه شرایطی پرداخت نفقه پدر و مادر بر عهده فرزندان است؟

نفقه والدین

مقالات داغ

نفقه پدر و مادر

در چه شرایطی پرداخت نفقه پدر و مادر بر عهده فرزندان است؟

نفقه پدر و مادر نفقه از نظر لغوی به معنای خرج کردن یا تامین هزینه های زندگی می باشد. در ارتباط با پرداخت نفقه پدر و مادر ماده ١٢٠٠ قانون مدنی بیان نموده است: “نفقه ابوین با رعایت الاقرب‌ فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است.” مطابق با ماده فوق الذکر، پرداخت نفقه پدر و مادر در درجه اول بر عهده فرزندان و بعد از آن بر عهده نوه می باشد. نکته مهم این است که به هیچ عنوان جنسیت فرزندان، تاثیری در مسئولیت آنان ندارد. ماده ١١٩٦ قانون مدنی مقرر نموده است: “در روابط بین اقارب فقط اقارب