a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای عدم اخراج متهم نوجوان افغانستانی از کشور به استناد موازین حقوق بشر

نمونه رای کیفری

مقالات داغ

نمونه رای حقوقی

نمونه رای عدم اخراج متهم نوجوان افغانستانی از کشور به استناد موازین حقوق بشر

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم اخراج متهم نوجوان افغانستانی از کشور برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 1 دادگاه اطفال و نوجوانان مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: رعایت مصلحت نوجوان، اخراج متهم نوجوان از کشور، ورود غیرقانونی به کشور، کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹، رای عدم اخراج متهم نوجوان افغانستانی از کشور بیشتر بخوانید: نحوه اجرای مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی چکیده رای عدم اخراج متهم نوجوان افغانستانی از کشور جدا کردن

نمونه رای حقوقی

نمونه رای پذیرش درخواست آزادی مشروط محکوم علیه زندانی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای پذیرش درخواست آزادی مشروط محکوم علیه زندانی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: آزادی مشروط، شرایط پذیرش آزادی مشروط، ماده 43 قانون مجازات اسلامی، ماده 60 قانون مجازات اسلامی، رای پذیرش درخواست آزادی مشروط مطلب مرتبط: آزادی مشروط و نحوه اعمال آن چکیده رای پذیرش درخواست آزادی مشروط محکوم علیه زندانی محکوم علیه ملزم است ظرف حداکثر دو سال یک حرفه ای به اختیار

رای معافیت از کیفر

نمونه رای مستند و مستدل در ارتباط با معافیت از کیفر

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مستند و مستدل در ارتباط با معافیت از کیفر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه … دادگاه کیفری دو مجتمع شهید بهشتی شهر ارومیه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وجود جهات مخففه، حق بر مجازات نشدن، فقدان سابقه موثر کیفری، کنترل بزهکار، اصلاح مرتکب، رای معافیت از کیفر   چکیده رای به منظور جایگزینی کیفر و کاهش آثار زیان بار آن و گاه تحت تاثیر اصول بنیادین حقوق کیفری مذکور با پیش بینی “اصلاح