a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

شرایط تحقق عقد هبه چیست؟

هبه نامه عادی

مقالات داغ

شرایط تحقق عقد هبه

شرایط تحقق عقد هبه چیست؟

شرایط تحقق عقد هبه مطابق با ماده 795 قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می نماید؛ به بیانی دیگر، او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می آورد. لازم است بدانید در پس هر بذل و بخشش مباحث حقوقی و قضایی بسیاری نهفته است که تصورش برای عامه مردم دشوار است؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد. در عقد هبه سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عین موهوبه؛