a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

اعاده دادرسی حقوقی چیست؟

وکیل اعاده دادرسی

مقالات داغ

اعاده دادرسی حقوقی

اعاده دادرسی حقوقی چیست؟

اعاده دادرسی حقوقی یکی دیگر از طرق پیش بینی شده توسط قانونگذار در اعتراض به آراء دادگاهها، اعاده دادرسی می باشد. گاهی اوقات ممکن است که با این فرض که احکام دادگاهها بر اساس قوانین و مقررات و رعایت اصول، صادر شده باشند، اما باز هم محکوم علیه نسبت به آن معترض باشد. در اینصورت او می تواند درخواست اعاده دادرسی نماید. اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام دادگاهها می باشد. در اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به دعوا در همان مرجعی که حکم را صادر نموده است انجام می گیرد. در واقع میتوان اینگونه بیان نمود