• اشتراک گذاری |

موضوع: انتشار و چاپ مصوبه مجلس شورای اسلامی به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء

مخاطب: روزنامه رسمی
مدت: حداکثر 3 روز پس از دستور رئیس مجلس شورای اسلامی
مستند قانونی:

تبصره ماده ۱ قانون مدنی - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

18 آذر 1402 243

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل