نمونه رای صلاحیت شخصی داور نمونه آرای دادگاه ها
12 ساعت قبل 0 230
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای صلاحیت شخصی داور برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اصل تناظر در داوری، جهات هفت گانه ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آثار ناشی از گسست قرارداد، مسئولیت مدنی داور، رای صلاحیت شخصی داور مطلب مرتبط: داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟ چکیده رای صلاحیت شخصی داور شاید یکی از مهم‌ترین نکات قابل ذکر در حقوق...
مرجع صالح در رسیدگی به ادعای مستثنیات دین کدام است؟ دعاوی حقوقی
12 ساعت قبل 0 145
مرجع صالح در رسیدگی به ادعای مستثنیات دین  واژه مستثنیات جمع کلمه مستثنا بمعنای "خارج شده" است. دین نیز در این کلمه معطوف به مال موضوع بدهی می باشد. مستثنیات دین به آن دسته از ‌اموال مدیون یا بدهکار گفته می شود که مطابق با قانون در زمان اجرای حکم محکومیت صادره، مشمول مقررات اجرا نشده و توقیف نمی گردد و هم چنین به ضرر مالک (مدیون) به فروش نخواهد رسید. نکته مهم آن است که صرف بازداشت مال، موجب حاکمیت مستثنیات دین نمی شود چرا که اگر مشخص شود که مال توقیف شده، جزء...
صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرائم دعاوی کیفری
12 ساعت قبل 0 114
صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرائم مطابق با قوانین و مقررات موجود، مراجع رسیدگی نخستین به مراجعی گفته می شود که بعد از انجام و تکمیل تحقیقات در دادسرا، پرونده به آنها ارجاع داده شده و اولین مرحله رسیدگی به اتهام متهم را بر عهده دارند که رسیدگی در آنها مسبوق به رسیدگی دادگاه دیگری نمی باشد. مراجع رسیدگی نخستین اعم از دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه های نظامی، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه انقلاب می باشند. در مقاله حاضر در ارتباط با حیطه صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی...
نمونه رای غیر قابل انتقال بودن چک تضمینی نمونه آرای دادگاه ها
12 ساعت قبل 0 77
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای غیر قابل انتقال بودن چک تضمینی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی عسلویه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: انتقال چک تضمینی، لزوم طرح دعوا به طرفیت تمام دارندگان چک، دارنده با حسن نیت، اصل نسبی بودن قراردادها، رای غیر قابل انتقال بودن چک تضمینی بیشتر بخوانید: دعوای مفقودی چک و اسناد تجاری چکیده رای غیر قابل انتقال بودن چک تضمینی درج عبارت «بابت ضمانت» در متن چک...
نمونه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت از سوی ذینفع به غیر از ورثه اوراق قضایی
6 روز قبل 0 102
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت از سوی ذینفع به غیر از ورثه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. بیشتر بخوانید: به درخواست حصر وراثت چگونه رسیدگی می شود؟ نمونه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت از سوی ذینفع به غیر از ورثه خواهان: شخص ذینفع مدارک: ۱. اصل و کپی مدارک شناسایی متقاضی (ذینفع) از قبیل کارت ملی و شناسنامه و وکالتنامه ۲. استشهادیه محضری ۳. اصل دادنامه یا مدرک ذینفع بودن ۴. استعلام هویت وراث از ثبت احوال خواسته: درخواست صدور گواهی انحصار وراثت...
تعهد غیرمالی به چه تعهدی گفته می شود؟ دعاوی حقوقی
6 روز قبل 0 90
تعهد غیرمالی به چه تعهدی گفته می شود؟  تعهد به رابطه حقوقی میان دو طرف قرارداد گفته می شود که مطابق با آن، یکی از طرفین می تواند الزام طرف مقابل را به انجام یا عدم انجام موضوع تعهد تقاضا نماید. به فردی که مکلف به انجام یا عدم انجام موضوع تعهد است، متعهد یا مدیون گفته می شود و به فردی که اجرا یا عدم اجرای موضوع تعهد را مطالبه می نماید، متعهد له یا دائن گفته می شود. به این رابطه حقوقی از منظر متعهد که مکلف به انجام یا عدم انجام کاری...
برگ تشخیص مالیات چیست؟ دعاوی حقوقی
6 روز قبل 0 205
برگ تشخیص مالیات برگ تشخیص، برگه ای می باشد که بموجب آن اداره مالیات، نتیجه محاسبات مالیاتی مودیان را طی آن اعلام می نماید. قانونگذار مقرر نموده است که مودیان موظف می باشند که ظرف مدت ۴ ماه از پایان سال مالیاتی، اظهارنامه خود را تقدیم اداره مالیات نمایند. اداره مالیات نیز وظیفه دارد که ظرف یک سال بعد از ارسال اظهارنامه مالیاتی، آن را بررسی نموده و ظرف سه ماه پس از پایان مهلت مذکور، برگ تشخیص مالیات را صادر می نماید. فی الواقع برگ تشخیص یا برگ ارزیابی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی...
منابع حقوق‌ مالیاتی کدامند؟ دعاوی حقوقی
6 روز قبل 0 75
منابع حقوق‌ مالیاتی کدامند؟ در تعریف مالیات، می بایست به دو مفهوم مالیات به معنای عام و مالیات به معنای خاص اشاره نمود. مالیات به معنای عام، شامل تمامی وجوهی است که مطابق با مصوبات مجلس شورای اسلامی، به صورت اجباری و بموجب قانون، از اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) دریافت می شود که توسط آن، بخشی از هزینه های عمومی و حاکمیتی تامین می گردد. مالیات به معنای خاص، علاوه بر تعریف فوق، شامل مواردی اعم از اینکه مامور وصول این قبیل مالیات، سازمان امور مالیاتی است و این وجوه به حساب سازمان...
نمونه رای اعتراض به دستور تخلیه نمونه آرای دادگاه ها
1 هفته قبل 0 110
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتراض به دستور تخلیه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376، حق کسب و پیشه و تجارت، رای اعتراض به دستور تخلیه مطلب مرتبط: حق کسب و پیشه و تجارت چیست؟ چکیده رای اعتراض به دستور تخلیه تخلیه اماکن مشمول سرقفلی و حق کسب و پیشه از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج و دستور...
نحوه ضمانت از ضامن به چه صورت است؟ دعاوی حقوقی
1 هفته قبل 0 101
نحوه ضمانت از ضامن عقد ضمان به عقدی گفته می شود که مطابق با آن، فردی مالی را که بر عهده (ذمه) فرد دیگری است، بر عهده می گیرد. به کسی که این تعهد را بر عهده می گیرد، ضامن، به طرف دیگر مضمون عنه و به شخص ثالث، مدیون اصلی یا مضمون عنه می گویند. ماده ۶۸۴ قانون مدنی در این باره بیان نموده است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه...
چگونه می توان از فردی ضمانت نمود؟ دعاوی حقوقی
1 هفته قبل 0 153
نحوه انجام ضمانت از دیگران پیش از ورود به بحث لازم است که در خصوص عقد ضمان توضیحاتی داده شود. ضمان عقدی است که به موجب آن شخصی، در برابر طلبکار و با موافقت او، دین دیگری را به عهده می گیرد. مطابق با ماده 684 قانون مدنی، «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می گویند.». در مورد ضمانت، معمولا اصل بر این است که رضایت مضمون عنه (فردی...
نمونه رای عدم پذیرش ابطال مزایده به دلیل مستثنیات دین بودن نمونه آرای دادگاه ها
2 هفته قبل 0 131
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش ابطال مزایده به دلیل مستثنیات دین بودن برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمام صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال مزایده، ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴، رای عدم پذیرش ابطال مزایده به دلیل مستثنیات دین بودن مطلب مرتبط: مستثنیات دین به چه معناست و شامل چه مواردی می شود؟ چکیدی رای عدم پذیرش ابطال مزایده به دلیل مستثنیات دین...
نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت نمونه آرای دادگاه ها
2 هفته قبل 0 148
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه، رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت مطلب مرتبط: نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه از وزارتخانه ها و موسسات دولتی چکیده رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت چنانچه اصل محکوم به از نوع خسارت باشد، خسارت تاخیر تادیه...
مفهوم مستثنیات دین مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دعاوی حقوقی
2 هفته قبل 0 126
مفهوم مستثنیات دین واژه مستثنیات جمع کلمه مستثنا بمعنای "خارج شده" است. دین نیز در این کلمه معطوف به مال موضوع بدهی می باشد. مستثنیات دین به آن دسته از ‌اموال مدیون یا بدهکار گفته می شود که مطابق با قانون در زمان اجرای حکم محکومیت صادره، مشمول مقررات اجرا نشده و توقیف نمی گردد و هم چنین به ضرر مالک (مدیون) به فروش نخواهد رسید. نکته مهم آن است که صرف بازداشت مال، موجب حاکمیت مستثنیات دین نمی شود چراکه اگر مشخص شود که مال توقیف شده، جزء مستثنیات دین است، قطعا به فروش...
مستثنیات دین به چه معناست و شامل چه مواردی می شود؟ دعاوی حقوقی
2 هفته قبل 0 177
مستثنیات دین چیست؟ زمانی که فردی بموجب حکم قطعی دادگاه محکوم به پرداخت مالی می گردد از طریق اجرای احکام دادگاه به او ابلاغ می شود که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به اجرای حکم و پرداخت مبلغ محکوم شده اقدام کند. چنانچه او اقدامی در این باب ننماید، طلبکار با معرفی اموال او و توقیف و فروش آنها میتواند از طریق دادگاه طلب خود را وصول نماید. مطابق با قانون یکسری از اموال مدیون شامل مستثنیات دین می باشند و قابل توقیف و فروش نیستند. بیشتر بخوانید: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟ کدام...