• اشتراک گذاری |

موضوع: تسلیم دادخواست ضرر و زیان توسط زیان دیده به دادگاه

مخاطب: شاکی
مدت: تا پیش از اعلام ختم دادرسی
مستند قانونی:

ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری - پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

18 آذر 1402 189

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل