• اشتراک گذاری |

موضوع: تعویق مجازات فردی که پس از محکومیت دچار جنون شده

مخاطب: محکوم
مدت: تا زمان بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگر نگهداری می شود.
مستند قانونی:

تبصره 2 ماده 10 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح و ... :

محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به ‌سر می‌برد، در صورت جنون تا زمان بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگر نگهداری می‌شود. این ایام جزء محکومیت وی محاسبه می شود.

30 آذر 1402 140

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل