• اشتراک گذاری |

موضوع: مهلت بازرسی دادستان از واحد های ضابطان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف آنها

مخاطب: ضابطان
مدت: 60 روز هر دو ماه یکبار
مستند قانونی:

ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری- دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک‌بار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند.

20 اسفند 1402 159

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل