• اشتراک گذاری |

تقاضای اجرای حکم صادره از محاکم خارجی در دادگاه بخش

صورتجلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مهر

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

موضوع

تقاضای اجرای حکم صادره از محاکم خارجی در دادگاه بخش

پرسش

مطابق ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی تقاضای اجرای حکم صادره از محاکم خارجی در دادگاه شهرستان مهر محل اقامت با سکونت محکوم‌علیه است. اگر محل اقامت یا سکونت محکوم‌علیه در دادگاه بخش باشد می‌تواند تقاضای اجرای حکم را از دادگاه بخش نمود یا تنها باید از دادگاه شهرستان تقاضا نمود؟

نظر هیئت عالی

ملاک تعیین صلاحیت در اجرای احکام خارجی مطابق ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 01/08/1356 بدواً حوزه قضایی محل اقامت خوانده است و دادگاه عمومی بخش و شهرستان خصوصیتی ندارد؛ بنابراین نظریه اقلیت مورد تائید است.

نظر اکثریت

ماده 6 آیین‌نامه سال 58 لایحه قانونی – عنوان عام شهرستان است و از لحاظ نظم نیز باید در همان‌جا رسیدگی شود. ماده 170 طبق اصول نگاه شود مقنن در مقام بیان است و چون واژه شهرستان گفته است همان شهرستان حکم را باید اجرا کند (توسل به عمومات) بازه زمانی دو ساله (سال 56 تا 58) است که دادگاه بخش داشتیم تا سال 56، که قانونی در سال 56 می‌آید که دادگاه بخش را منحل می‌کند تا تیرماه سال 58، زمان تصویب قانون اجرای احکام مدنی در سال 58 است و زمانی تصویب شده که دادگاه بخش منحل شده است لذا پس از سال 58 قانون بخش تشکیل شده است نمی‌توان به مقنن خرده گرفت چون در زمان تصویب ان نیز دادگاه بخش وجود نداشته است.

نظر اقلیت

اولاً؛ همان دادگاه بخش صالح است، زیرا واژه شهرستان با توجه به کاربرد غالب می‌باشد و دادگاه بخش استثنا است و بیشتر دادگاه‌ها شهرستان هستند و تناقض ندارد. ثانیاً؛ قانون پیش‌فروش ساختمان نیز بیان نموده است در صورت عدم توافق خریدار و فروشنده داور مرضی‌الطرفین با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوط انجام می‌پذیرد (چرا در اینجا نیز واژه رئیس دادگستری بیان نموده است) در حال حاضر دادگاه بخش هم وجود دارد. نظر کمیسیون فقهی و حقوقی قوه قضائیه واژه غالب است و دادگاه بخش می‌تواند حکم را اجرا کند.

14 آذر 1402 316

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل