• اشتراک گذاری |

موضوع: آگاهی متهم به موضوع و ادله انتسابی و حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی

مخاطب: متهم
مدت: اسرع وقت
مستند قانونی:

ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری - متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.

12 آذر 1402 1672

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل