• اشتراک گذاری |

موضوع: اعمال خیار مجلس و فسخ بیع

مخاطب: متبایعین
مدت: مادام که بعد از عقد، فی المجلس متفرق نشده اند
مستند قانونی:

ماده 397 قانون مدنی - هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.

18 آذر 1402 153

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل