• اشتراک گذاری |

موضوع: تسلیم مبیع یا تادیه ثمن در صورتی که اجلی برای تسلیم یا تادیه آنها ذکر نشده باشد جهت اسقاط خیار تاخیر ثمن

مخاطب: متبایعین
مدت: 3 روز از تاریخ بیع
مستند قانونی:

ماده 402 قانون مدنی - هر‌گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ‌ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می‌شود.

20 آذر 1402 177

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل