• اشتراک گذاری |

موضوع: فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه در صورت خارج از کشور بودن نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها

مخاطب: خواهان و خوانده
مدت: حداقل 60 روز
مستند قانونی:

ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی- مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.

در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.

28 آذر 1402 212

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل