• اشتراک گذاری |

موضوع: مدت زمان قانونی اعلام عدم وجود اموال یا طلب یا اجور و یا عواید محکوم علیه از سوی ثالث

مخاطب: شخص ثالث
مدت: 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاريه
مستند قانونی:

ماده 91 قانون اجرای احکام مدنی - هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم‌علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ‌ ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.

17 آذر 1402 182

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل