• اشتراک گذاری |

موضوع: مهلت انجام دستورات مقام قضایی و تکمیل پرونده توسط ضابطان دادگستری

مخاطب: ضابطان
مدت: در اسرع وقت
مستند قانونی:

ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری- ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.

تبصره- چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.

20 اسفند 1402 126

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل