• اشتراک گذاری |

موضوع: مهلت به اطلاع مقام قضایی رساندن و امضاء صورتمجلس انجام دستورات مقام قضایی و دیگر اقدامات ضابطان

مخاطب: ضابطان
مدت: حداقل 1 روز
مستند قانونی:

ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری- دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند.

20 اسفند 1402 110

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل