• اشتراک گذاری |

موضوع: مهلت شکایت محکوم علیه نسبت به تنظیم صورت اموال غیرمنقول

مخاطب: محکوم علیه
مدت: 7 روز
مستند قانونی:

ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی - دادورز (‌مامور اجرا) پس از توقیف اموال غیرمنقول صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محکوم‌علیه ابلاغ می‌نماید تا اگر‌ شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً به‌ قسمت اجراء تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت ‌مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می‌نماید.

17 آذر 1402 148

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل