• اشتراک گذاری |

آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیات های تشخیص حل و اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار

مصوب 12-03-1370 هیات وزیران

05 خرداد 1403 288

ماده 1

کلیه آرای قطعی هیات‌‌‌های تشخیص و حل اختلاف به وسیله «اجرای دادگاه‌‌ های دادگستری» به مورد اجرا گذاشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می شود.


ماده 2

مرجع صلاحیت دار برای اجرای آرای قطعی هیات‌‌ های تشخیص و حل اختلاف، «اجرای دادگاه» محل کارگاهی است که موضوع اجرائیه از لحاظ نصاب در صلاحیت آن دادگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌باشد و چنانچه موضوع اجرائیه غیرمالی باشد اجرای آن به عهده «اجرای دادگاه حقوقی یک» و در صورتی که دادگاه حقوقی یک در محل نباشد به عهده «اجرای دادگاه حقوقی دو مستقل» خواهد بود.


ماده 3

محکوم له احکام قطعی مذکور، باید در موقع تقاضای صدور اجرائیه یک نسخه رونوشت مصدق ابلاغ شده رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود نموده و به «اجرای دادگاه» تسلیم نماید.


ماده 4

ترتیب اجرای آرای قطعی هیات‌‌ های تشخیص و حل اختلاف، تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل