• اشتراک گذاری |

این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ 07-09-1398 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره
تماس با وکیل