• اشتراک گذاری |

در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

تبصره- اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان‌ها، هتل ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.


تفسیر ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر:

بخش های غیرقابل رویت خودرو مانند صندوق عقب و داشبورد که در معرض دید عمومی نیستند، کماکان جزء حریم شخصی به شمار می روند.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره
تماس با وکیل