• اشتراک گذاری |

شناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع صادر و دارای مشخصات و اطلاعات زیر می‌باشد: (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)

۱– آرم جمهوری اسلامی ایران.

۲– محل مخصوص انگشت‌نگاری و شماره کلاسمان آن.

۳– محل الصاق عکس.

۴– شماره شناسنامه.

۵– نام و نام خانوادگی و جنس دارنده آن.

۶– تاریخ تولد به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی و قمری.

تبصره– ذکر تاریخ هجری قمری از هنگام اجرای طرح تعویض شناسنامه برای نوزادان الزامی است.

۷– محل تولد به ترتیب شهرستان، بخش، دهستان (‌شهر، روستا).

۸– نام و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ابوین.

۹– تاریخ تنظیم سند و به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی.

۱۰– محل تنظیم سند به ترتیب حوزه، شهرستان، بخش، دهستان (‌شهر، روستا).

۱۱– نام و نام خانوادگی مامور تنظیم کننده سند و امضاء مامور صدور و مهر اداره.

۱۲– شماره مسلسل و سری مخصوص شناسنامه.

۱۳– محل مخصوص ثبت ازدواج، طلاق و وفات همسر، ولادت فرزندان و وفات صاحب شناسنامه.

۱۴– محل توضیحات.

۱۵– محل مخصوص مهر انتخابات.

تبصره ۱– شناسنامه‌های نمونه جدید افرادی که به سن ۱۵ سال تمام می‌رسند باید ملصق به عکس همان سال و اثر انگشت و کلاسمان انگشت‌نگاری صاحب آن باشد.

تبصره ۲– شناسنامه اولیه باید در سی‌سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید شود. ‌صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سال مکلف است ظرف یک سال برای تجدید آن مراجعه نماید.

تبصره ۳– صدور شناسنامه مجدد و یا گواهی ولادت اتباع خارجه مطابق مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تبصره ۴– به استثنای سازمان ثبت احوال کشور، دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق، نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور،‌ اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌المللی و اداره کل انتخابات، هیچ یک از ارگانها و نهادها و موسسات دولتی و بخش خصوصی حق نقش مهر و درج هیچگونه مطلب و یا آثار دیگری بر روی شناسنامه را ندارند متخلف از این امر تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره
تماس با وکیل