• اشتراک گذاری |

ماده ۷۶۳


صلح به اکراه نافذ نیست.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل