• اشتراک گذاری |

ماده ۱۲۶۷


اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل