• اشتراک گذاری |

ماده ۲۵۰


اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.


تفسیر ماده 250 قانون مدنی:

مستنبط از مفهوم مخالف ماده 250 قانون مدنی، معامله تنفیذ شده دیگر قابل رد کردن نمی باشد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل