• اشتراک گذاری |

مبحث ششم – مالکیت مافی‌الذمه


ماده ۳۰۰

اگر مدیون مالک مافی‌الذمه خود گردد ذمه او بری می‌شود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او‌ به نسبت سهم‌الارث ساقط می‌شود.

تماس با وکیل