• اشتراک گذاری |

ولادت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مامور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از کشور به وسیله ماموران کنسولی ایران در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت می‌رسد. در این دفتر اطلاعات زیر قید می‌شود: (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)

۱– ساعت، روز، ماه، سال و محل ولادت – استان – شهرستان – بخش – دهستان (‌شهر. روستا) و تاریخ ثبت آن.

۲– نام و نام خانوادگی صاحب سند و جنس.

۳– نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه یا پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل صدور شناسنامه یا پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل اقامت پدر و مادر.

۴– نام و نام خانوادگی و محل اقامت و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و نسبت اعلام‌کننده در صورتی که غیر از پدر و مادر صاحب سند‌باشد.

۵– نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان.

۶– نام و نام خانوادگی و امضاء نماینده یا مامور و مهر ثبت احوال.

۷– شماره و سری برگ مخصوص دفتر ثبت کل وقایع.

۸– محل مخصوص ثبت و شماره کلاسمان آثار انگشتان صاحب سند.

۹– محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به ازدواج، طلاق و یا وفات همسر.

۱۰– محل مخصوص ثبت شماره مسلسل و سری شناسنامه‌های صادره.

۱۱– محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به اولاد.

۱۲– محل مخصوص ثبت وفات.

۱۳– محل توضیحات.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره
تماس با وکیل