• اشتراک گذاری |

ماده ۱۲۶۰


اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره
تماس با وکیل