• اشتراک گذاری |

ماده ۱۲۶۲


اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره موثر نیست.


تفسیر ماده 1262 قانون مدنی:

1- اقرار ناشی از اکراه باطل است و موثر نمی باشد.

2- اقرار صغیر ممیز در مواردی نافذ است که قانون حق انجام آن عمل را به او داده باشد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل