• اشتراک گذاری |

ماده ۱۲۶۳


اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست.


تفسیر ماده 1263 قانون مدنی:

مفهوم مخالف ماده 1263 قانون مدنی آن است که سفیه می تواند در امور غیرمالی خود اقرار نماید، هر چند آثار مالی داشته باشد. لذا سفیه می تواند اقرار به رابطه زوجیت نماید.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل