• اشتراک گذاری |

ماده ۹۵۳


تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.


تفسیر ماده 953 قانون مدنی:

ملاک تحقق و احراز تقصیر، نسبی است یعنی رفتار یک شخص متعارف در همان شرایط و اوضاع و احوال، ملاک و معیار تصمیم گیری خواهد بود.

تماس با وکیل