• اشتراک گذاری |

ماده ۱۱۲۳


عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود.

۱- قَرَن

۲- جذام

۳- بَرَص

۴- افضاء

۵- زمین‌گیری

۶- نابینایی از هر دو چشم.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل