فسخ نکاح به چه معنا می باشد؟

25 اردیبهشت 1399 0 101
فسخ نکاح به چه معنا می باشد؟

فسخ نکاح چیست؟

قانونگذار در بعضی از موارد، پیش بینی نموده است که اگر یکی از طرفین عقد ازدواج (زن یا مرد) بدلیل وجود عیوبی در طرف مقابل، متحمل زیانی شود، می تواند در موارد مشخص، نکاح را فسخ نماید. در واقع میتوان گفت که فسخ نکاح جهت جلوگیری از ضرر و زیان یکی از طرفین پیش بینی شده است. اعمال حق فسخ در نکاح فوری است که فوریت آن بستگی به تشخیص عرف دارد.

شرایط فسخ نکاح

در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست. (ماده ١١٣٢ قانون مدنی) مطابق با ماده فوق مشخص میگردد که برای انجام فسخ ازدواج شروط خاصی وجود ندارد و با اراده صاحب حق انجام می شود و به اطلاع طرف مقابل می رسد. حتی انجام فسخ ازدواج در دوران عادت زنانگی زن نیز ممکن می باشد. صدور رای دادگاه در مورد فسخ نکاح، منوط به وجود مورد فسخ، می باشد و در صورت احراز آن، رای مبتنی بر فسخ نکاح صادر می شود و تشریفاتی مانند ارجاع به داوری و یا مشاوره زوجین، وجود ندارد. فسخ نکاح هم میتواند از جانب زن درخواست شود و هم از جانب مرد و همچنین هم در ازدواج دائم و هم در ازدواج موقت، امکان فسخ وجود دارد اما در فسخ نکاح، حق رجوع وجود ندارد و در صورتی که زن و مرد خواهان بازگشت به زندگی باشند، این امر تنها با ازدواج مجدد امکان پذیر است و هر چند مرتبه، هم که بین زوجین، فسخ اتفاق بیفتد، به یکدیگر حرام نمی شوند. قابل ذکر است که در فسخ پیش از نزدیکی، زوجه حق مهریه ندارد و تنها در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد، نصف مهریه به زن تعلق می گیرد.

موارد فسخ ازدواج از جانب مرد بدلیل وجود عیوب ذیل در زن:

ماده ١١٢٣ قانون مدنی عیوبی را بیان نموده است که اگر آن عیوب در زمان عقد، در زن وجود داشته باشد اما مرد به آن آگاهی نداشته باشد، مرد پس از اطلاع میتواند درخواست فسخ نکاح نماید. آن عیوب عبارتند از:

  1. قرن (استخوانی در فرج که مانع نزدیکی می شود)
  2. جذام (بیماری خوره)
  3. برص (از انواع بیماریهای پوستی است که عوارض آن ایجاد لکه های بزرگ سیاه یا سفید روی بدن می باشد)
  4. افضاء (یکی شدن مجرای بول و حیض)
  5. زمین گیری
  6. نابینائی از هر دو چشم

مطلب مرتبط: نحوه رجوع بعد از بخشش مهریه

موارد فسخ نکاح از جانب زن بدلیل وجود عیوب ذیل در مرد:

ماده ١١٢٢ قانون مدنی عیوبی را عنوان نموده است که اگر مرد بدلیل وجود آن عیوب، قادر به انجام عمل زناشویی نباشد، و زن در هنگام عقد به آن عیوب مطلع نبوده و بعد مطلع گردد، میتواند نکاح را فسخ نماید. آن عیوب عبارتند از:

  1. خصاء (عارضه مربوط به اخته شدن مرد)
  2. عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد. (عنن یک نوع بیماری است که به واسطه آن کمر مرد سست شده و در نتیجه از عمل نزدیکی عاجز می گردد)
  3. مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

نکته قابل توجه این است که اگر بوسیله عمل جراحی یا وسایل درمانی عیوب از بین برود، حق فسخ نیز از بین خواهد رفت.

مطلب مرتبط: عواقب قانونی ترک منزل توسط همسر

عیب مشترک در فسخ ازدواج برای زوج یا زوجه

ماده ١١٢١ قانون مدنی عنوان نموده است:

"جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است."

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.