• اشتراک گذاری |

ماده ۸۰۸


هر‌گاه مال غیر‌منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.

این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.


تفسیر ماده 808 قانون مدنی:

1- شرایط ایجاد حق شفعه مستند به ماده 808 قانون مدنی عبارت است از:

الف- ملک موضوع بحث مشاع باشد؛

ب- غیرمنقول بودن مال؛

ج- قابل تقسیم بودن ملک؛

د- انتقال از طریق بیع؛

ه- حصر ملک به دو شریک.

2- با توجه به اینکه شفعه وسیله دفع ضرر است نه کسب منفعت، لذا برخلاف سایر حقوق مالی، شفعه قابل انتقال به دیگری نمی باشد.

3- مبنای شفعه، دفع شریک ناخواسته و قهری است. لذا اگر صاحب حق شفعه، حصه خود را منتقل نماید، منتقل الیه حق شفعه نخواهد داشت چراکه وی با علم و اطلاع به شریک جدید، معامله را انجام داده است.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل