نمونه آرای دادگاه ها

نمونه رای صلاحیت شخصی داور نمونه آرای دادگاه ها
13 ساعت قبل 0 230
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای صلاحیت شخصی داور برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اصل تناظر در داوری، جهات هفت گانه ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آثار ناشی از گسست قرارداد، مسئولیت مدنی داور، رای صلاحیت شخصی داور مطلب مرتبط: داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟ چکیده رای صلاحیت شخصی داور شاید یکی از مهم‌ترین نکات قابل ذکر در حقوق...
نمونه رای غیر قابل انتقال بودن چک تضمینی نمونه آرای دادگاه ها
13 ساعت قبل 0 77
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای غیر قابل انتقال بودن چک تضمینی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی عسلویه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: انتقال چک تضمینی، لزوم طرح دعوا به طرفیت تمام دارندگان چک، دارنده با حسن نیت، اصل نسبی بودن قراردادها، رای غیر قابل انتقال بودن چک تضمینی بیشتر بخوانید: دعوای مفقودی چک و اسناد تجاری چکیده رای غیر قابل انتقال بودن چک تضمینی درج عبارت «بابت ضمانت» در متن چک...
نمونه رای اعتراض به دستور تخلیه نمونه آرای دادگاه ها
1 هفته قبل 0 110
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتراض به دستور تخلیه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376، حق کسب و پیشه و تجارت، رای اعتراض به دستور تخلیه مطلب مرتبط: حق کسب و پیشه و تجارت چیست؟ چکیده رای اعتراض به دستور تخلیه تخلیه اماکن مشمول سرقفلی و حق کسب و پیشه از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج و دستور...
نمونه رای عدم پذیرش ابطال مزایده به دلیل مستثنیات دین بودن نمونه آرای دادگاه ها
2 هفته قبل 0 131
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش ابطال مزایده به دلیل مستثنیات دین بودن برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمام صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال مزایده، ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴، رای عدم پذیرش ابطال مزایده به دلیل مستثنیات دین بودن مطلب مرتبط: مستثنیات دین به چه معناست و شامل چه مواردی می شود؟ چکیدی رای عدم پذیرش ابطال مزایده به دلیل مستثنیات دین...
نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت نمونه آرای دادگاه ها
2 هفته قبل 0 148
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه، رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت مطلب مرتبط: نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه از وزارتخانه ها و موسسات دولتی چکیده رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت چنانچه اصل محکوم به از نوع خسارت باشد، خسارت تاخیر تادیه...
نمونه رای احیای عقد پس از تحقق انفساخ نمونه آرای دادگاه ها
3 هفته قبل 0 117
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای احیای عقد پس از تحقق انفساخ برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 244 قانون مدنی، اراده ضمنی بر پایبندی به قرارداد، مرحله اثربخشی شرط انفساخ، رای احیای عقد پس از تحقق انفساخ مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟ چکیده رای احیای عقد پس از تحقق انفساخ دادرس محترم چنین استنباط نموده اند که: رویکرد پوزیتیویستی نسبت...
نمونه رای اعلام بطلان شرط اسقاط حق انجام مورد وکالت از موکل در وکالتنامه رسمی نمونه آرای دادگاه ها
3 هفته قبل 0 117
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعلام بطلان شرط اسقاط حق انجام مورد وکالت از موکل برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 99 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 959 قانون مدنی، حقوق بنیادین کرامت و حریت انسان، اصل 19 قانون اساسی، رای اعلام بطلان شرط اسقاط حق انجام مورد وکالت از موکل مطلب مرتبط: تفاوت های میان وکالت و بیع کدام اند؟ چکیده رای اعلام بطلان شرط اسقاط حق انجام مورد وکالت...
نمونه رای مطالبه هزینه درمان و خسارت ایام بیکاری نمونه آرای دادگاه ها
3 هفته قبل 0 153
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه هزینه درمان و خسارت ایام بیکاری برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اصل ۱۶۶ قانون اساسی، جبران هزینه های درمان و از کار افتادگی، ماده ۵ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، ماده ۶ قانون مسئولیت مدنی، رای مطالبه هزینه درمان و خسارت ایام بیکاری بیشتر بخوانید: شرایط ضرر قابل جبران برای تحقق مسئولیت مدنی چیست؟ چکیده رای مطالبه هزینه درمان و خسارت ایام بیکاری دادگاه...
نمونه رای پذیرش واخواهی نسبت به دعوای تنفیذ فسخ قرارداد نمونه آرای دادگاه ها
2 ماه قبل 0 276
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای پذیرش واخواهی نسبت به دعوای تنفیذ فسخ قرارداد مالی غیرمنقول برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کلاردشت صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: نحوه انجام واخواهی، ماده 05 قانون آیین دادرسی مدنی، ایجاد حق فسخ، رای پذیرش واخواهی نسبت به دعوای تنفیذ فسخ قرارداد مطلب مرتبط: نحوه انجام واخواهی در اجرای احکام چکیده رای پذیرش واخواهی نسبت به دعوای تنفیذ فسخ قرارداد مالی غیرمنقول دادگاه...
نمونه رای معامله با انگیزه فرار از دین و دفاع از نظریه «وضعیت حقوقی مراعی» نمونه آرای دادگاه ها
2 ماه قبل 0 199
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای معامله با انگیزه فرار از دین و دفاع از نظریه «وضعیت حقوقی مراعی» برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی بوشهر صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وضعیت حقوقی مراعی، معامله با انگیزه فرار از دین، رای معامله با انگیزه فرار از دین مطلب مرتبط: چگونه می توان انجام معامله به قصد فرار از دین را باطل نمود؟ چکیده رای معامله با انگیزه فرار از دین و...
نمونه رای تکلیف شرط تنصیف دارایی در فرض عدم زندگی مشترک زوجین نمونه آرای دادگاه ها
2 ماه قبل 0 211
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تکلیف شرط تنصیف دارایی در فرض عدم زندگی مشترک زوجین برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق رجعی، شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل ایام زندگی مشترک، رای تکلیف شرط تنصیف دارایی در فرض عدم زندگی مشترک زوجین مطلب مرتبط: شرط تنصیف دارایی زوج در ازدواج چکیده رای تکلیف شرط تنصیف دارایی در فرض عدم زندگی مشترک زوجین، شرط تنصیف دارایی،...
نمونه رای نظریه عدم نفوذ مراعا نمونه آرای دادگاه ها
2 ماه قبل 0 270
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای نظریه عدم نفوذ مراعا (تاثیر نگاه دادگاه بر فرجام دادرسی) برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: نظریه عدم نفوذ مراعا، معاملات غیرنافذ، معامله غیرنافذ مستقر، رای نظریه عدم نفوذ مراعا مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن چکیده رای نظریه عدم نفوذ مراعا جریان پرونده پیش رو از این قرار است که...
نمونه رای در خصوص مجهول بودن عوض و ذینفع استناد به آن نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 149
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای در خصوص مجهول بودن عوض و ذینفع استناد به آن (بطلان مطلق یا نسبی) برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: بند 2 ماده 233 قانون مدنی، شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود، شرط مبطل عقد، رای در خصوص مجهول بودن عوض و ذینفع استناد به آن مطلب مرتبط: شروط باطل کننده عقد کدامند؟ چکیده...
نمونه رای در خصوص اصل همبستگی تعهدات نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 148
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای در خصوص اصل همبستگی تعهدات برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 65 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تایید انفساخ قرارداد، شرط فاسخ، خیار تخلف از شرط، اصل همبستگی تعهدات، الزام به تنظیم سند رسمی، رای در خصوص اصل همبستگی تعهدات مطلب مرتبط: الزام به انجام تعهد به چه معناست؟ چکیده رای در خصوص اصل همبستگی تعهدات در قراردادها تعهدات متقابل است اصل همبستگی تعهدات موید...
نمونه رای ابطال مقرره لزوم داروساز بودن موسس داروخانه نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 129
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال مقرره لزوم داروساز بودن موسس جهت اعطای پروانه تاسیس داروخانه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: جزء ۸ ماده ۱ آیین نامه تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها، رای ابطال مقرره لزوم داروساز بودن موسس   چکیده رای ابطال مقرره لزوم داروساز بودن موسس جهت اعطای پروانه تاسیس داروخانه برای اعطای مجوز تاسیس داروخانه، نیازی به داروساز...