• اشتراک گذاری |

(اصلاحی ۱۳۸۲)- هر کس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادرکننده چک اقدام به صدور چک های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲)- این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.


تفسیر ماده 7 قانون صدور چک:

با توجه به اطلاق ماده 14 قانون صدور چک، در صورتی که صادرکننده چک مدعی شود که چک از طریق غیرشرعی و قانونی در ید دارنده چک است و دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد و پس از شکایت دارنده چک، خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت وجه چک شده، ثابت گردد، دستور دهنده عدم پرداخت به مجازات مقرر در ماده 7 قانون صدور چک محکوم می گردد. این مجازات به جهت ادعای ناصحیح و ایراد تهمت به دارنده چک می باشد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل