• اشتراک گذاری |

ماده ۱۲۰۷


اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

۱- صغار.

۲- اشخاص غیر رشید.

۳- مجانین.


تفسیر ماده 1207 قانون مدنی:

1- صغار جمع صغر و در اصطلاح حقوقی صغیر به شخصی گفته می شود که از نظر سند به رشد و نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد. مطابق با تبصره ماده 1210 قانون مدنی، دوران صغر از زمان تولد شروع می شود و پایان آن رسیدن به سن بلوغ که در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری دانسته اند، می باشد.

2- تنها شرط خارج شدن صغیر از حجر نمی تواند رسیدن به سن شرعی باشد بلکه رشد و رشید بودن هم شرط خروج از حجر است.

3- غیر رشید به معنی سفیه است و او کسی است که تصرف وی در اموالش غالباً عقلایی نیست اما آنکه تصرفش غالباً عقلایی است رشید است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره
تماس با وکیل