نمونه رای عدم اخراج متهم نوجوان افغانستانی از کشور به استناد موازین حقوق بشر

20 بهمن 1400 0 88
نمونه رای عدم اخراج متهم نوجوان افغانستانی از کشور به استناد موازین حقوق بشر

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم اخراج متهم نوجوان افغانستانی از کشور برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 1 دادگاه اطفال و نوجوانان مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: رعایت مصلحت نوجوان، اخراج متهم نوجوان از کشور، ورود غیرقانونی به کشور، کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹، رای عدم اخراج متهم نوجوان افغانستانی از کشور

بیشتر بخوانید: نحوه اجرای مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی

چکیده رای عدم اخراج متهم نوجوان افغانستانی از کشور

جدا کردن نوجوان از خانواده و اخراج وی از کشور برخلاف مصالح عالیه نوجوان است که در مواد مختلف کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ (که در تاریخ 10/12/1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در زمره قوانین داخلی است) مانند مواد ۹ و ۱۰ به آن اشاره شده و ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان را در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرائی الزامی دانسته است.

 

رای دادگاه اطفال و نوجوانان

پرونده کلاسه ... شعبه ۱ دادگاه اطفال و نوجوانان تهران تصمیم نهایی شماره ...

متهم: آقای ... با وکالت تسخیری خانم ... به نشانی: تهران، ...

اتهام: ورود و اقامت غیرمجاز در خاک ایران

در این پرونده متهم نوجوان به نام آقای ... ۱۷ ساله، فاقد پیشینه کیفری از اتباع افغانستان، مسلمان، مجرد، بی سواد، بازداشت در کانون اصلاح و تربیت از تاریخ 05/03/1400 تاکنون به دلیل عجز از معرفی کفیل، با وکالت تسخیری خانم ...، بر اساس گزارش ضابطان دادگستری و کیفرخواست شماره ... مورخ 28/02/1400 صادره از دادسرای نوجوانان تهران (ناحیه 29)، متهم است به «ورود و اقامت غیرمجاز در خاک ایران». با عنایت به ادله و قرائن موجود در پرونده شامل: گزارش تنظیمی ضابطان، اقرار متهم به ارتکاب جرم و عدم ارائه دلیلی بر ورود و اقامت قانونی به کشور و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مطابق بند 2 ماده 15 و ماده 16 از قانون ورود و اقامت اتباع خارجه به ایران مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی اصل وقوع جرم و انتساب آن به متهم محرز است. بر همین اساس با استناد به مواد مزبور که مجازات آن در درجه 5 تعزیری قرار دارد و به استناد بند «پ» ماده ۸۹ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با رعایت تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرائم مصوب 33/01/1399 و ماده 92 از قانون مجازات به دلیل احراز جهات تخفیف مجازات (وضع اجتماعی متهم و اوضاع و احوالی که در وقوع جرم تاثیر داشته) و با در نظر گرفتن تکلیف قانونی و اخلاقی دادگاه به اتخاذ تصمیم متناسب با وضعیت شخصی و اجتماعی متهم، حکم به محکومیت متهم نوجوان به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می گردد. بدیهی است با توجه به اینکه در خصوص اتهام دیگر وی در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده، به استناد ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جزای نقدی در مقابل مدت بازداشت قبلی مستهلک شده و به استناد ماده ۳۷۷ از قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ظرف روز جاری از کانون اصلاح و تربیت آزاد خواهد شد. اما در خصوص اخراج متهم نوجوان از ایران با عنایت به اینکه اولاً در قانون ورود و اقامت اتباع خارجه به ایران، «اخراج» به عنوان مجازات اصلی جرم ارتکابی پیش بینی نشده و صرفاً در ماده ۱۱، «امکان» اخراج تحت شرایط خاصی مقرر شده است، لذا لزوم کاربست این تصمیم به تشخیص دادگاه می باشد. ثانیاً جدا کردن نوجوان از خانواده و اخراج وی از کشور برخلاف مصالح عالیه نوجوان است که در مواد مختلف کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ (که در تاریخ 10/12/1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در زمره قوانین داخلی است) مانند مواد ۹ و ۱۰ به آن اشاره شده و ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان را در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرائی الزامی دانسته است. ثالثاً حسب اخبار خبرگزاری های معتبر، قسمت عمده کشور افغانستان و خصوصاً این هلمند که محل سکونت قبلی نوجوان بوده، در شرایط فعلی در اشغال نیروهای طالبان است و لزوم حفظ امنیت جانی متهم نوجوان مانع از اخراج وی از ایران به منطقه مزبور می گردد؛ خصوصاً با توجه به اینکه در شرایط نابسامان امنیتی افغانستان که طیف گسترده ای از مردم عادی توسط نیروهای طالبان کشته و یا از محل سکونت خارج می شوند و نیز به دلیل شیوع نوع دلتای ویروس کرونا (COVID-19) عملاً مرزهای ایران و افغانستان به حالت نیمه بسته بوده و امکان اجرای دستورات اخراج افاغنه وجود ندارد؛ بنابراین اخراج متهم نوجوان از کشور از نظر این دادگاه در شرایط فعلی منتفی است و نامبرده جهت انجام مراحل قانونی اقامت موقت به سفارت و کنسولگری افغانستان در تهران، اداره اتباع خارجه فرمانداری تهران و سپس وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران معرفی می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1 دادگاه اطفال و نوجوانان مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.