نمونه تقسیم نامه ارث و ماترک

10 دی 1399 0 4466
نمونه تقسیم نامه ارث و ماترک

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه تقسیم نامه ارث و ماترک برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم آن آشنا شوید.

 

نمونه تقسیم نامه ارث و ماترک

بسم الله الرحمن الرحیم

تقسیم کنندگان:

(ورثه مرحوم متوفی به تاریخ) به شرح زیر:

۱- آقای ............... فرزند آقای ............... و نام مادر خانم ............... متولد ............... دارای شماره شناسنامه ............... صادره از ............... (پدر متوفی)

۲- خانم ............... فرزند آقای ............... و نام مادر خانم ............... متولد ............... دارای شماره شناسنامه ............... صادره از ............... (مادر متوفی)

۳- خانم ............... فرزند آقای ............... و نام مادر خانم ............... متولد ............... دارای شماره شناسنامه ............... صادره از ............... (همسر متوفی)

۴- خانم ............... فرزند آقای ............... و نام مادر خانم ............... متولد ............... دارای شماره شناسنامه ............... صادره از ............... (دختر متوفی)

۵- خانم ............... فرزند آقای ............... و نام مادر خانم ............... متولد ............... دارای شماره شناسنامه ............... صادره از ............... (دختر متوفی)

۶- آقای ............... فرزند آقای ............... و نام مادر خانم ............... متولد ............... دارای شماره شناسنامه ............... صادره از ............... (پسر متوفی)

۷- آقای ............... فرزند آقای ............... و نام مادر خانم ............... متولد ............... دارای شماره شناسنامه ............... صادره از ............... (پسر متوفی)

همه نامبردگان ساکن تهران به نشانی: ........................................................... با التفات به گواهی حصر وراث شماره ............... مورخ ............... صادره از شورای حل اختلاف شهرستان ............... و برابر گواهینامه واریز مالیات بر ارث شماره ............... مورخ ............... صادره از سرممیزی شماره ............... اداره ارث تهران و همگی کما فرض الله.

 

مورد تقسیم:

ماترک مرحوم مورث مرقوم به شرح زیر:

 1. سرمایه در گردش مغازه ............... به ارزش ............... ریال.
 2. شش ‌دانگ سرقفلی و حق کسب و پیشه یک باب مغازه به پلاک ثبتی شماره ............... و ............... فرعی از ............... واقع در بخش ثبتی ............... .
 3. ... دانگ مشاع از شش دانگ خانه به پلاک ثبتی شماره ............... فرعی از ............... اصلی مفروز و مجزی از ............... واقع در بخش ثبتی ............... .
 4. فیش ثبت ‌نام حج عمره به شماره قبض ............... با مبلغ واریزی ............... ریال.

مطلب مرتبط: چگونگی مطالبه ارث در دادگاه

قدرالسهم ناشی از تقسیم:

 1. سرمایه در گردش مغازه واقع در ............... به ارزش ............... ریال که نسبت به سهم فرضی همزمان با امضاء این سند بین وراث تقسیم گردید.
 2. تمامی شش سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت یک باب مغازه (ردیف 2) واقع در پلاک ثبتی شماره ............... فرعی از ............... اصلی با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن در سهم اختصاصی ............... مورث مزبور به ازاء قدر السهم ‌الارث قرار گرفته و به ازاء سهم الارث سایر وراث قرار می‌گیرد و سایر وراث از تاریخ تنظیم این سند حقی نسبت به آن ندارند.
 3. تمامت ... دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسکونی (ردیف 3) به پلاک ثبتی شماره ............... فرعی از ............... اصلی مفروز و مجزی از ............... واقع در بخش ثبتی ............... مورد تقسیم عرصتاً و اعیاناً با برق و آب و گاز و با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن نسبت به سهم بین وراث تقسیم خواهد شد.
 4. فیش ثبت‌نام حج عمره به شماره قبض ............... با مبلغ واریزی ............... ریال در سهم اختصاصی ............... مرحوم مورث ............... فرزند ............... قرار گرفت و سایر وراث از تاریخ تنظیم این سند حقی نسبت به آن ندارند.

مطلب مرتبط: نمونه وصیت نامه شرعی و قانونی

شروط:

 1. هر یک از تقسیم کنندگان مرقوم منفرداً با بعضاً و همه متفقاً ضمن ‌العقد لازم حاضر و ضمن ‌العقد خارج لازم که با قرار شفاهاً عقد خارج لازم بین آنان منعقد شده متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این سند تقسیم ‌نامه گردیده می‌باشند.
 2. چنانچه به هر نحوی از انحاء و به هر صورت اعم از پیش‌بینی شده و نشده در رابطه با این تقسیم و نحوه آن اختلاف ارزش یا مرغوبیت و نظایر آن مشاهده یا ابراز گردد هر یک از تقسیم ‌کنندگان فوق‌الذکر ضمن ‌العقود اختلاف ارزش و ما به ‌التفاوت ‌ها را به یکدیگر در مقابل اخذ ۷۵ گرم نبات مصالحه قطعیه صحیحه شرعیه و قانونیه نمودند و کلیه شرایط صحت عقد صلح قطعی اعم از قبض و اقباض و غیره اجراء شده.
 3. منافع مورد تقسیم قبلاً به کسی واگذار نشده و دارندگان سهام اختصاصی مرقوم هر یک نسبت به سهم اختصاصی خویش مندرجه در این سند اقرار به تصرف و قبض سهام اختصاصی مرقوم خود نمودند.
 4. هر یک از تقسیم کنندگان به تنهایی به یکدیگر ضمن العقد وکالت، اختیار و اذن داده و می‌دهند تا چنانچه در مفاد این تقسیم ‌نامه از حیث اشتباهات ناشی از سهم قلم و نظائر آن احتمالاً اشتباهی روی داده شده باشد رأساً نسبت به رفع اشتباه و سهم قلم بدون آنکه در ماهیت این تقسیم خللی وارد گردد (هر یک از آنان اصالتاً و با وکالت از سایرین) اقدام نماید.
 5. کلیه اسناد مالکیت املاک فوق‌الذکر جهت صدور اسناد مالکیت جدید بر مبنای این تقسیم ‌نامه به ادارات ثبت مربوطه ارسال می ‌گردد. کلیه تقسیم کنندگان فوق ‌التوصیف ضمن ‌العقود مزبور هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی ولو به عنوان تضرر و غیره را از خود سلب نموده و احتیاطاً کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هر چند فاحش از تقسیم کنندگان اسقاط گردید.
 6. کلیه وراث متعهد به تنظیم سند صلح یا وکالت به نام همدیگر نسبت به قسمت‌های اختصاصی تقسیم شده هستند.

محل امضاء

 

با وجود این تقسیم نامه ارث و ماترک که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این تقسیم نامه شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل