نمونه دادخواست اعسار از محکوم به

28 تیر 1399 0 940
نمونه دادخواست اعسار از محکوم به

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اعسار از محکوم به برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

مطلب مرتبط: نمونه استشهاديه اعسار از محکوم به

نمونه دادخواست اعسار از محکوم به

خواهان: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: …

خوانده: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: …

وکیل: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: …

تعیین خواسته و بهای آن: اعسار از پرداخت محکوم به

دلائل و منضمات دادخواست:

  1. فتوکپی مصدق دادنامه شماره ... مورخه ...
  2. کپی مصدق استشهاديه
  3. استماع شهادت شهود
  4. محتویات کلاسه پرونده ... شعبه ... دادگاه عمومی ...
  5. فرم لیست اموال

مطلب مرتبط: شرایط پذیرش اعسار از سوی بدهکار

ریاست محترم مجتمع قضایی ...

با سلام و دعای خیر؛

احتراما به استحضار می رساند اینجانب ... حسب دادنامه شماره ... مورخ ... صادره از شعبه ... دادگاه عمومی ... به پرداخت مبلغ ... ریال در حق خانم/ آقای ... محکوم گردیده ام. نظر به مشکلات متعدد و اوضاع بد اقتصادی حاکم بر جامعه و اینکه هیچ گونه مالی اعم از منقول و غیرمنقول جهت پرداخت محکوم به ندارم و همچنین با توجه به مستندات تقدیمی صدور حکم به اعسار از پرداخت مبلغ محکوم به مستنداً به مواد ۲۷۷ قانون مدنی و 3 و 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 مورد استدعاست.

بیشتر بخوانید: نمونه رای پذیرش اعسار از محکوم به با تاملی در حقوق بنیادین

مستندات قانونی مرتبط با دادخواست اعسار از محکوم به

صورت جلسه نشست قضائی استان گیلان/ شهر سیاهکل مورخ 22-01-1395

محکوم به پرداخت دیه بواسطه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 حبس شده و دعوی اعسار از محکوم به طرح می کند: اولاً: آیا برای آزادی وی باید رای قطعی بر پذیرش اعسار صادر گردد یا به صرف صدور رای بدوی بر قبول اعسار باید آزاد شود؟ ثانیاً: آیا در صورت پذیرش نظر دوم، در اجرای ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید به منظور تضمین دسترسی بعدی به وی باید تامین اخذ کرد؟

نظر هیئت عالی

تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 جواز اخذ کفیل یا وثیقه از محکوم مدعی اعسار به تشخیص دادگاه تا روشن شدن وضعیت اعسار می باشد. بدیهی است در فرض ثبوت اعسار موجبی برای اخذ تامین از محکوم باقی نمی ماند لهذا با پذیرش اعسار در دادگاه بدوی ضرورتی به قطعیت رای جهت آزادی وی نیست.

صورت جلسه نشست قضائی استان اصفهان/ شهر کاشان مورخ 15-05-1394

چنانچه مدعی اعسار به تکلیف قانونی خود در ارائه صورت کلیه اموال (مندرج در ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394) عمل نکند، تکلیف دادگاه چیست؟

نظر هیئت عالی

مدعی اعسار از پرداخت محکوم به مطابق ماده 3 و 8 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ناظر به ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی باید لیست اموال و دارایی خود را ضمیمه دادخواست نماید والا دادخواست فاقد شرایط مندرج در بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و مطابق ماده 54 همان قانون دادخواست توقیف شده و مدیر دفتر مبادرت به اخطار رفع نقص می نماید. لذا در صورت نقص در دادخواست مشمول مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد.

با وجود این دادخواست اعسار از محکوم به که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل