نمونه دادخواست مطالبه وجه با سند عادی

04 خرداد 1403 0 2317
دادخواست مطالبه وجه با سند عادی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه وجه با سند عادی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟

نمونه دادخواست مطالبه وجه با سند عادی

خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

خوانده: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

خواسته:

  1. مطالبه وجه بابت ... (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده محترم به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان مستند به سند عادی مورخه ...) به مبلغ 2/000/000/000 ریال

  2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه

  3. مطالبه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست:

  1. شهادت شهود و مطلعین (اسامی شهود در بخش مطلع/ گواه دادخواست تقدیمی قید گردیده است.)

  2. فیش واریز وجه

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای مطالبه وجه

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی ...

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب ... به وکالت از موکل آقای ... شرح دادخواست خود را در جهت صدور حکم محکومیت به ردیف خواسته تقدیم می دارد:

1- مستند به سند عادی مورخه ... موکل مبلغ ... ریال را به عنوان قرض به خوانده محترم پرداخت نموده اند.

2- میان طرفین مقرر بوده است که خوانده محرتم در تاریخ ... مبلغ قرض گرفته شده را به موکل پرداخت نمایند که متاسفانه علی رغم مراجعات مکرر موکل به ایشان در حضور شهود و نیز ارسال اظهارنامه شماره ... مورخه ...، ایشان از پرداخت مبلغ به موکل استنکاف می ورزند. (فتوکپی مصدق سند عادی نیز به پیوست تقدیم گردیده است.)

النهایه نظر به مراتب یاد شده و امتناع نامبرده از پرداخت بدهی خود، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ طلب به انضمام کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.

با تجدید احترام

مطلب مرتبط: نمونه اظهارنامه مطالبه طلب

مستندات قانونی مرتبط با دادخواست مطالبه وجه با سند عادی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: 7/1401/406 شماره پرونده: 1401-127-406 ح تاریخ نظریه: 1401/06/09

چنانچه خواهان دادخواست مطالبه وجه به دلیل قرض دادن آن به خوانده را مطرح می‌کند و مستند دعوای خود را یک فقره رسید بانکی اعلام می کند، با توجه به این که عقد قرض، عملی حقوقی است که نیاز به اثبات دارد، آیا خواهان باید اثبات عقد قرض را نیز به صورت توأمان درخواست کند یا صرف مطالبه وجه کفایت می کند؟

در دعوای مطالبه وجه، خواهان هرچند باید جهت استحقاق خود را اثبات کند؛ اما برای اثبات آن ملزم به طرح دعوای جداگانه نمی باشد؛ بر این اساس، در فرض سوال که خواهان مدعی است مبلغی را به خوانده قرض داده و به ‌رغم سپری شدن مدت قرض و حلول سررسید، خوانده از پرداخت وجه خودداری می‌کند، دادگاه با رسیدگی به ادله استنادی خواهان و لحاظ دفاعیات خوانده حسب مورد تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند و برابر قانون موجبی برای الزام خواهان به طرح دعوای مستقل و یا توأمان دعوایی با عنوان اثبات قرض و امثال آن وجود ندارد.

 

ماده 265 قانون مدنی

هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.

با وجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل