نمونه رای ابطال دستور فروش ملک مشاع

07 خرداد 1403 0 325
رای ابطال دستور فروش

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال دستور فروش ملک مشاع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال دستور فروش، عدول از دستور فروش، رای ابطال دستور فروش ملک مشاع

مطلب مرتبط: فروش ملک مشاع به چه صورت امکان پذیر است؟

چکیده رای ابطال دستور فروش ملک مشاع

چنانچه دستور فروش صادره بدون لحاظ حقوق اشخاص ثالث صادر شده باشد، شخص ذی نفع می تواند ابطال دستور فروش را از دادگاه صادرکننده دستور فروش بخواهد.

مطلب مرتبط: نمونه دادخواست ابطال دستور فروش به انضمام دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی

رای دادگاه

دادنامه شماره: 140268390018248556 تاریخ تنظیم: 29-11-1402

در خصوص دعوای آقای ... فرزند علی با وکالت ... به طرفیت 1- آقای ... 2- شرکت ... دائر بر ابطال دستور فروش به شماره دادنامه 140268390014828657 مورخ 29-09-1402 صادره از سوی شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران و مطالبه خسارات دادرسی؛ وکیل خواهان در دادخواست اعلام داشته است: «نخست: در مقام تشریح و تبیین موضوع از آن جایی که وفق قوانین و مقررات جاری صدور دستور فروش ملک مشاعی از زمره آراء دادگاه (اعم از حکم و قرار) محسوب نمی گردد تا بر این اساس بتوان نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظر خواهی بعمل آورد. فلذا با در نظر گرفتن این موضوع به استحضار عالی می رساند با عنایت به دستور فروش صادره از سوی آن شعبه محترم مبنی بر دستور فروش ملک به پلاک ثبتی به شماره ... فرعی از 33 اصلی مفروز و مجزی از 2833 قطعه سه تفکیکی که اخیراً و در پی دستور صادره به شعبه 5 اجرای احکام مدنی ارجاع و تحت پرونده کلاسه بایگانی 0201533 ثبت گردیده است به استحضار می رساند از آن جایی که مالکیت موکل اینجانب که طی سند رسمی تقدیمی به میزان 4 دهم دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی موصوف بر اساس قرارداد مشارکت در ساخت موضوع بند 1 از ماده 5 قرارداد مستند دادخواست بوده است و در این خصوص به استحضار می رساند وفق قرارداد مشارکت در ساخت شماره ... مورخ 15-10-1398 موکل اینجانب به عنوان سازنده و طرف دوم قرارداد اقدام به انعقاد قرارداد با طرف اول و مالک پلاک ثبتی آقای ... می نماید که از توجه به مفاد و شروط مندرج در آن کلیه اقدامات موکل پس از اخذ وکالت نامه کاری از سوی مالک به شهرداری انجام و پس از آن وفق مستندات تقدیمی در مورخ 27-02-1402 اقدام به اخذ پروانه ساختمان تخریب و نوسازی به شماره پرونده 10004157 صادره از سوی شهرداری منطقه می گردد. دوم: با عنایت به این موضوع و با توجه به دستور فروش صادره همانطور که ملاحظه می فرمایند فی الواقع موکل اینجانب صرفاً مالک مشاعی نبوده است و به عنوان شخصی که دارای قرارداد مشارکت در ساخت با خوانده ردیف اول بوده است اقدام به تخریب بنا و انجام و احداث عملیات ساختمانی بر اساس پروانه ساخت یاد شده نموده است و مضاف بر هزینه های بسیاری که در راستای انجام تعهدات قراردادی موکل اینجانب نموده اند که اعم از پرداخت بلاعوض و نیز پرداخت فیش های جواز ساخت و از سوی دیگر نیز با توجه به تخریب بنای قدیمی و آغاز عملیات ساختمانی که در حدود بیش از شش ماه از آن گذشته است با دستور فروش صادره از سوی آن مرجع محترم مشکلات متنابعی و غیرقابل جبرانی را برای موکل به همراه داشته است و در فرض ملاحظه مدارک و مستندات تقدیمی به وضوح مبین و بیانگر حقانیت و صحت اظهارت یاد شده را داشته است و از سوی دیگر نیز با توجه به حقوق و تعهدات قرارداد فی مابین که دارای حق تقدم بوده است و در این راستا موضوع پلاک ثبتی دستور فروش یاد شده موجب تضییع حقوق را در پی داشته است فلذا قطعاً تایید و تصدیق خواهند فرمود با عنایت به مراتب پیش گفته دستور یاد شده برخلاف اوضاع و احوال موجود و به دور از نصفت قضایی می باشد و از این روی موجبات ورود خسارت به مشارالیه را نیز به ارمغان می آورد. سوم: با ملاحظه مدارک و مستندات تقدیمی از آن جایی که گواهی عدم افراز در خصوص موضوع پلاک ثبتی به موکل اینجانب ابلاغ نگردیده و هیچ گونه اطلاعی از آن نداشته اند و در نتیجه مهلت مقرره قانونی جهت اعتراض نسبت به تصمیم واحد ثبتی یاد شده نیز با توجه به عدم ابلاغ آن محفوظ بوده و می باشد لذا با توجه به این موضوع نیز دستور فروش یاد شده با ایراد اساسی مواجه بوده است. چهارم: دادگاه محترم مستحضر باشند از آن جایی که مراحل ساخت و عملیات اجرایی ساختمان نیز در مرحله اجرای سقف طبقات می باشد و قابلیت افراز و تفکیک ملک در آتی وجود داشته است و در مدت زمان کوتاهی آپارتمان های در حال ساخت آماده بهره برداری می باشد فلذا این امکان وجود داشته است تا مالکین به نسبت قدر السهم خود نسبت به مفاد قرارداد مستند دادخواست منتفع گردند که در این خصوص نیز تقاضای بذل توجه مورد استدعا می باشد. حالیه با عنایت به مراتب فوق الذکر و با تقدیم دادخواست و سایر مستندات پیوست تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال دستور فروش صادره از سوی آن مرجع محترم به شماره 140268390014828657 مورخ 29-09-1402 موضوع پرونده کلاسه ... و شماره بایگانی 0101619 و در آخر محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل از باب تسبیب مستند به مواد 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی مورد استدعا می باشد.»

صرف نظر از آنکه پلاک حسب اعلام ثبت در محاکم تهران مجتمع شهید باهنر توقیف گردیده است ملاحظه می گردد خواهان حاضر به موجب قرارداد مشارکت در ساخت که به اصالت آن ایرادی وارد نگردیده و اوضاع و احوال و مدارک ارائه شده دلالت بر صحت آن از حیث تاریخ می نماید قبل از آغاز مالکیت متقاضی صدور دستور (شرکت ...) قرارداد مشارکتی با مالک اصلی منعقد و پس از آن در حین ساخت قسمتی از پلاک سهمی مالک (...) بابت مطالبات شرکت از ایشان توقیف گردیده است. بر این مبنا شرکت قائم مقام قرارداد مشارکت منعقده بوده و این امر نمی تواند خللی به قرارداد مشارکت وارد آورد. بنابراین دستور فروش صادره که مغایر با حقوق سازنده در قرارداد مشارکت صادر گردیده با وصف بازداشت ملک در مجتمع باهنر فاقد وجاهت بوده و با عدول از دستور فروش صادره حکم به بطلان تقاضای دستور فروش صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل