a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

عدالت سرا > دعاوی حقوقی  > نکات کلیدی در مورد مهریه

نکات کلیدی در مورد مهریه

نکات مهریه

نکات مرتبط با موضوع مهریه

این نوشته شامل چکیده ای از آراء حقوقی می باشد که می تواند در موضوع مهریه و آشنایی با کم و کیف نکات مهریه بسیار مفید باشد.

 1. تنصیف مهریه زن باکره در زمان طلاق صورت می گیرد، بنابراین قبل از طلاق زن مستحق تمام مهریه است.
 2. در دعوای اعسار از پرداخت مهریه، اصل بر اعسار است، مگر این که خلاف آن اثبات شود.
 3. ملاک قانونی و شرعی استحقاق زوجه نسبت به تمام یا نصف مهریه ما فی‌القباله، صرفاً عمل مواقعه و نزدیکی بوده و پارگی یا عدم پارگی پرده بکارت در خصوص مورد، مؤثر در مقام نیست.
 4. مهرالمثل مربوط به موردی است که در عقد مهریه، تعیین نشده باشد یا مجهول باشد و شامل حالتی که طرفین در میزان مهر با هم اختلاف دارند نمی شود.
 5. صرف رفت و آمد زوجه به منزل زوج در دوره نامزدی، زندگی مشترک محسوب نمی شود که زوجه را مستحق اجرت المثل نماید. در صورت نزدیکی از دبر و علیرغم باکره بودن زوجه، وی مستحق کل مهریه است.
 6. اگر زوجه سکه‌های بهار آزادی را که به‌ عنوان مهریه بر ذمه زوج می‌باشد به وی ببخشد می‌تواند از هبه خود رجوع کند.
 7. توافقات صورت گرفته در خصوص افزایش مهریه پس از وقوع عقد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
 8. هرگاه زوج طی وکالت‌نامه رسمی به زوجه تفویض وکالت نماید تا بر اساس اختیارات تفویضی مصرحه در آن با حق توکیل به‌غیر حتی انتخاب وکیل دادگستری برای موکل (زوج) ضمن مراجعه به دادگستری و تقدیم دادخواست گواهی عدم امکان سازش خود را به هر قسم طلاق اعم از بائن، رجعی، خلعی یا مبارات با هر شرط و قرار و به‌ هر طریق اعم از اخذ مهریه، نفقه یا بذل آن و یا بذل عین مهریه خود را مطلقه نماید و آن را به ثبت برساند، معتبر است و طلاقی که براساس آن صادر شده صحیح است. وکیلی که بدین طریق توسط زوجه برای زوج گرفته شده حق قبول بذل را نیز دارد.
 9. چهار سال جدایی زوجین، از موجبات عسر و حرج زوجه است و بذل بخشی از مهریه در قبال طلاق حکایت از تحقق عسر و حرج دارد.
 10. در طلاق خلع در صورتی توافق طرفین و روابط زناشویی مجدد می‌تواند رجوع محسوب شود که زوجه قبل از آن از بذل مهریه رجوع کرده باشد. لذا در صورت عدم رجوع از بذل، این روابط دلیلی بر رجوع از طلاق و وجود رابطه نکاح نیست.
 11. تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین مستلزم آن است که تاریخ معامله بعد از تاریخ مطالبه رسمی مهریه، از سوی زوجه باشد.
 12. مطالبه مهریه از ترکه متوفی مادامیکه بین وراث مورد تقسیم قرار نگرفته باشد دعوی راجع به ترکه محسوب بوده که رسیدگی به آن قطع نظر از محل وقوع عقد نکاح یا محل اقامت خواندگان در صلاحیت دادگاهی خواهد بود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در آن محل بوده است.
 13. اقدام شوهر در فروش اموالش به بستگان نزدیک پس از مطالبه مهریه، مصداق معامله به قصد فرار از دین می باشد.
 14. بذل کل مهریه استحقاقی زوجه، قرینه‌ای قوی بر تحقق عسر و حرج وی در ادامه زندگی مشترک است.
 15. مادامی که زوجه نسبت به مطالبه مهریه‌اش اقدامی نکرده باشد زوج نمی‌تواند ابتدائاً و بدون مطالبه زوجه و یا محکومیتش به پرداخت مهریه، با تقدیم دادخواست (در اینجا ضمن دادخواست گواهی عدم امکان سازش) مدعی اعسار از پرداخت یکجای مهریه شده و درخواست تقسیط آن را بنماید.
 16. در صورتی که داین (زوجه) جهت مطالبه مهریه به یکی از دو مرجع قضایی و یا ثبتی مراجعه نماید دیگر حق طرح موضوع در مرجع دیگر را ندارد مگر اینکه دعوای خود را از مرجعی که اقدام نموده مسترد و در مرجع دیگر اقدام به طرح دعوی نماید.
 17. زوجه در دعوای مطالبه مهریه می‌تواند به دادگاه محل اقامت خود یا اقامت زوج (خوانده) یا دادگاهی که عقد نکاح در حوزه آن واقع ‌شده است یا تعهد به پرداخت مهریه می‌بایست در آنجا انجام شود مراجعه نماید.
 18. اگر زوج به علت کهولت سن، قدرت جنسی برای آمیزش نداشته باشد حتی در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی نیز مکلف به پرداخت تمام مهریه می‌باشد.
 19. در صورت توافق زوجین در نحوه پرداخت مهریه حین طلاق توافقی، طرح دعوای بعدی اعسار از مهریه، توسط زوج قابل پذیرش نیست.
 20. افزایش بهای طلا و وضعیت بد اقتصادی و معیشتی کشور، از موارد پذیرش دعوای تعدیل اقساط مهریه می‌باشد.
 21. رسیدگی به درخواست ابطال اجرائیه و عملیات اجرایی ثبتی راجع به مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است.

 

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

بدون نظر

پیام بگذارید